پنجشنبه 29 شهریور 1397

رویدادهای اکسیر

همراه با شما و ستاره های موسیقی

برنامه های جاری

امیر عباس گلاب
تالار گلستان-گیلان
23 مرداد
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
میلاد نمایشگاه- تهران
16 مرداد
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
میلاد نمایشگاه- تهران
12 شهریور
خرید بلیت کنسرت
استاد مسعود عمرانی
سالن سعدی برج میلاد- تهران
20 مهر
خرید بلیت کنسرت
کنسرت گروه کولی های اسپانیا
تالار وزارت کشور- تهران
13 - 20 - 21 اردیبهشت
خرید بلیت کنسرت
ایلیاس یالچینتاش
تالار شهر-جزیره کیش
13 و 14 تیر
خرید بلیت کنسرت
ایلیاس یالچینتاش
تالار شهر-جزیره کیش
12 و 15 تیر
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
هتل کایا-تبریز
10 و 11 مردادماه
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
تالار شهید آوینی-بندرعباس
19 مرداد
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
تالار حافظ- شیراز
4 و 5 شهریور
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
سالن خلیج فارس-شهریار
2 شهریور
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
سینما اکسین- اهواز
8 و 9 شهریور
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
تهران میلاد نمایشگاه
12 شهریور
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
تهران میلاد نمایشگاه
16 مرداد
خرید بلیت کنسرت
کنسرت گروه کولی های اسپانیا
تهران تالار وزارت کشور
13 - 20 - 21 اردیبهشت
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
گیلان تالار گلستان
23 مرداد
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
اهواز سینما اکسین
8 و 9 شهریور
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
شهریار سالن خلیج فارس
2 شهریور
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
شیراز تالار حافظ
4 و 5 شهریور
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
بندرعباس تالار شهید آوینی
19 مرداد
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
تبریز هتل کایا
10 و 11 مردادماه
خرید بلیت کنسرت
ایلیاس یالچینتاش
جزیره کیش تالار شهر
12 و 15 تیر
خرید بلیت کنسرت
ایلیاس یالچینتاش
جزیره کیش تالار شهر
13 و 14 تیر
خرید بلیت کنسرت
استاد مسعود عمرانی
تهران سالن سعدی برج میلاد
20 مهر
خرید بلیت کنسرت
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!