شنبه 01 اردیبهشت 1397

رویدادهای اکسیر

همراه با شما و ستاره های موسیقی

برنامه های جاری

امیر عباس گلاب
سینما نفت-آبادان
10 فروردین
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
سالن سینما سپهر-ساری
8 فروردین
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
کمپینگ ساحلی قو-کلار آباد
11 فروردین
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
سالن تله کابین-رامسر
16 فروردین
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
تالار شهر-جزیره کیش
14 فروردین
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
تالار آفتاب- اهواز
6 و 7 اردیبهشت
خرید بلیت کنسرت
کنسرت گروه کولی های اسپانیا
تالار شهر-جزیره کیش
11 اردیبهشت
خرید بلیت کنسرت
کنسرت گروه کولی های اسپانیا
تالار وزارت کشور- تهران
10 و 12 اردیبهشت
خرید بلیت کنسرت
کنسرت گروه کولی های اسپانیا
تالار وزارت کشور- تهران
13 اردیبهشت
خرید بلیت کنسرت
کنسرت عاشقانه های پاپ
تالار وزارت کشور- تهران
24 و 25 اردیبهشت
خرید بلیت کنسرت
کنسرت گروه کولی های اسپانیا
تهران تالار وزارت کشور
10 و 12 اردیبهشت
خرید بلیت کنسرت
کنسرت گروه کولی های اسپانیا
تهران تالار وزارت کشور
13 اردیبهشت
خرید بلیت کنسرت
کنسرت عاشقانه های پاپ
تهران تالار وزارت کشور
24 و 25 اردیبهشت
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
آبادان سینما نفت
10 فروردین
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
ساری سالن سینما سپهر
8 فروردین
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
کلار آباد کمپینگ ساحلی قو
11 فروردین
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
رامسر سالن تله کابین
16 فروردین
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
جزیره کیش تالار شهر
14 فروردین
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
اهواز تالار آفتاب
6 و 7 اردیبهشت
خرید بلیت کنسرت
کنسرت گروه کولی های اسپانیا
جزیره کیش تالار شهر
11 اردیبهشت
خرید بلیت کنسرت
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!