رویدادهای اکسیر

همراه با شما و ستاره های موسیقی

برنامه های جاری

امیر عباس گلاب
برج میلاد- تهران
6 بهمن
خرید بلیت کنسرت
کوارتت زهی رسپینا
تالار رودکی- تهران
7 بهمن
خرید بلیت کنسرت
گروه کوارتت شهرزاد
تالار رودکی- تهران
8 بهمن
خرید بلیت کنسرت
گروه کٍُر تنال
تالار رودکی- تهران
9 بهمن
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
سینما هلال زاهدان-زاهدان
22 دی
خرید بلیت کنسرت
بابک مافی
تالار گلستان-گیلان
25 دی
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
فخر الدین اسعد گرگانی-گرگان
13 و 14 دی
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
فرهنگسرای بوعلی سینا-همدان
12 دی
خرید بلیت کنسرت
بابک مافی
برج میلاد- تهران
24 دی
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
سینما فرهنگیان-ملایر
11 دی
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
تالار گلستان-گیلان
8 دی
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
سالن بانک صادرات-خرم آباد
10 دی
خرید بلیت کنسرت
بابک مافی
میلاد نمایشگاه- تهران
19 دی
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
میلاد نمایشگاه- تهران
18 دی
خرید بلیت کنسرت
ایلیاس یالچینتاش
تالار شهر-جزیره کیش
13 و 14 تیر
خرید بلیت کنسرت
گروه کولی های اسپانیا
تالار وزارت کشور- تهران
13 - 20 - 21 اردیبهشت
خرید بلیت کنسرت
گروه کٍُر تنال
تهران تالار رودکی
9 بهمن
خرید بلیت کنسرت
گروه کوارتت شهرزاد
تهران تالار رودکی
8 بهمن
خرید بلیت کنسرت
کوارتت زهی رسپینا
تهران تالار رودکی
7 بهمن
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
تهران برج میلاد
6 بهمن
خرید بلیت کنسرت
بابک مافی
تهران برج میلاد
24 دی
خرید بلیت کنسرت
بابک مافی
تهران میلاد نمایشگاه
19 دی
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
تهران میلاد نمایشگاه
18 دی
خرید بلیت کنسرت
گروه کولی های اسپانیا
تهران تالار وزارت کشور
13 - 20 - 21 اردیبهشت
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
زاهدان سینما هلال زاهدان
22 دی
خرید بلیت کنسرت
بابک مافی
گیلان تالار گلستان
25 دی
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
گرگان فخر الدین اسعد گرگانی
13 و 14 دی
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
همدان فرهنگسرای بوعلی سینا
12 دی
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
ملایر سینما فرهنگیان
11 دی
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
گیلان تالار گلستان
8 دی
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
خرم آباد سالن بانک صادرات
10 دی
خرید بلیت کنسرت
ایلیاس یالچینتاش
جزیره کیش تالار شهر
13 و 14 تیر
خرید بلیت کنسرت
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!