سه شنبه 01 اسفند 1396

رویدادهای اکسیر

همراه با شما و ستاره های موسیقی

برنامه های جاری

بابک جهانبخش
سالن رودکی- اصفهان
6 اسفند
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
تالار گلستان-رشت
8 اسفند
خرید بلیت کنسرت
تمدید شد
امیر عباس گلاب
میلاد نمایشگاه- تهران
21 اسفند
خرید بلیت کنسرت
تمدید شد
بابک جهانبخش
میلاد نمایشگاه- تهران
23 اسفند
خرید بلیت کنسرت
تمدید شد
بابک جهانبخش
تهران میلاد نمایشگاه
23 اسفند
خرید بلیت کنسرت
تمدید شد
امیر عباس گلاب
تهران میلاد نمایشگاه
21 اسفند
خرید بلیت کنسرت
بابک جهانبخش
اصفهان سالن رودکی
6 اسفند
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
رشت تالار گلستان
8 اسفند
خرید بلیت کنسرت
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!