رویدادهای اکسیر

همراه با شما و ستاره های موسیقی

برنامه های جاری

ایلیاس یالچینتاش
تالار شهر-جزیره کیش
13 و 14 تیر
خرید بلیت کنسرت
ایلیاس یالچینتاش
تالار شهر-جزیره کیش
12 و 15 تیر
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
هتل کایا-تبریز
10 و 11 مردادماه
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
سینما انقلاب-تنکابن
28 تیر
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
تالار انتظار-کرمانشاه
25 تیر
خرید بلیت کنسرت
کنسرت گروه کولی های اسپانیا
تالار وزارت کشور- تهران
10 و 12 اردیبهشت
خرید بلیت کنسرت
کنسرت گروه کولی های اسپانیا
تالار وزارت کشور- تهران
13 - 20 - 21 اردیبهشت
خرید بلیت کنسرت
کنسرت عاشقانه های پاپ
تالار وزارت کشور- تهران
24 و 25 اردیبهشت
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
سینما تأتر پارک چمران-کرج
21 و 22 تیر
خرید بلیت کنسرت

برنامه های آینده

امیر عباس گلاب
تالار بزرگ ایرانیان-ارومیه
به زودی ...
کنسرت عاشقانه های پاپ
تهران تالار وزارت کشور
24 و 25 اردیبهشت
خرید بلیت کنسرت
کنسرت گروه کولی های اسپانیا
تهران تالار وزارت کشور
13 - 20 - 21 اردیبهشت
خرید بلیت کنسرت
کنسرت گروه کولی های اسپانیا
تهران تالار وزارت کشور
10 و 12 اردیبهشت
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
ارومیه تالار بزرگ ایرانیان
به زودی ...
امیر عباس گلاب
کرمانشاه تالار انتظار
25 تیر
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
تنکابن سینما انقلاب
28 تیر
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
تبریز هتل کایا
10 و 11 مردادماه
خرید بلیت کنسرت
ایلیاس یالچینتاش
جزیره کیش تالار شهر
12 و 15 تیر
خرید بلیت کنسرت
ایلیاس یالچینتاش
جزیره کیش تالار شهر
13 و 14 تیر
خرید بلیت کنسرت
امیر عباس گلاب
کرج سینما تأتر پارک چمران
21 و 22 تیر
خرید بلیت کنسرت
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
در حال حاضر رویداد فعال وجود ندارد.
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!