چهارشنبه 12 بهمن 1401

ارتباط با اکسیر کنسرت

زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین کیهان و پسیان، پلاک 31 ساختمان اکیاس IKEAS طبقه 6 جنوبی واحد 28شماره های تماس

تلفن: 5 - 22097972

تلفن: 22424614

فکس: 5 - 22097972آدرس ایمیل

info@exirconcert.com

اکسیر کنسرت در رسانه های اجتماعی

پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!