دوشنبه 13 مرداد 1399
هنر دوست گرامی
دقت بفرمایید
این کنسرت بصورت آزمایشی و برای تست بازگشایی شده است و غیر قابل خرید می باشد و برگزار نخواهد شد.
قیمت گذاری برای تست درگاههای جدید بانکی انجام شده و در صورت خرید اشتباه بلیت از این رویداد، به هیچ عنوان وجهی عودت نخواهد گردید.

سانس های برگزاری رویداد

کنسرت حامی و نیما مسیحا (تست رویداد)

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه B
قیمت بلیت 2,000 تومان
جایگاه بالکن سوم
قیمت بلیت 500 تومان
جایگاه بالکن دوم
قیمت بلیت 1,000 تومان
جایگاه بالکن اول
قیمت بلیت 1,500 تومان
جایگاه ویژه
قیمت بلیت 1,500 تومان
جایگاه همکف
قیمت بلیت 2,000 تومان
جایگاه سکوی B
قیمت بلیت 2,000 تومان
جایگاه C
قیمت بلیت 2,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت 2,000 تومان
جایگاه سکوی A
قیمت بلیت 2,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!