قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه B
قیمت بلیت از 55,000 تا 75,000 تومان
جایگاه D
قیمت بلیت 65,000 تومان
جایگاه C
قیمت بلیت 65,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت از 90,000 تا 140,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!