دوشنبه 05 فروردین 1398
هنر دوست گرامی

هنگام انتخاب صندلی و جایگاه توجه نمایید:

در دو بخش کناری بالکن، جایگاه های A و E ، صرفا تصاویر از LED قابل مشاهده است.

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه E بالکن
قیمت بلیت از 30,000 تا 45,000 تومان
جایگاه A بالکن
قیمت بلیت از 30,000 تا 45,000 تومان
جایگاه B بالکن
قیمت بلیت 65,000 تومان
جایگاه D بالکن
قیمت بلیت 65,000 تومان
جایگاه C بالکن
قیمت بلیت 75,000 تومان
جایگاه E همکف
قیمت بلیت 100,000 تومان
جایگاه G همکف
قیمت بلیت 100,000 تومان
جایگاه F همکف
قیمت بلیت از 100,000 تا 140,000 تومان
جایگاه D همکف
قیمت بلیت 130,000 تومان
جایگاه C همکف
قیمت بلیت 130,000 تومان
جایگاه B همکف
قیمت بلیت 160,000 تومان
جایگاه VIP
قیمت بلیت 160,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!