قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه A
قیمت بلیت از 80,000 تا 180,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!