دوشنبه 05 فروردین 1398

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه بالکن
قیمت بلیت 70,000 تومان
جایگاه همکف
قیمت بلیت از 90,000 تا 130,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!