سانس های برگزاری رویداد

کنسرت امیر عباس گلاب کیش بهمن 1397

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه بالکن D
قیمت بلیت 110,000 تومان
جایگاه بالکن E
قیمت بلیت 110,000 تومان
جایگاه C
قیمت بلیت 130,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت 130,000 تومان
جایگاه B
قیمت بلیت 150,000 تومان
جایگاه VIP
قیمت بلیت 170,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!