دوشنبه 05 فروردین 1398

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه E
قیمت بلیت 50,000 تومان
جایگاه D
قیمت بلیت از 60,000 تا 90,000 تومان
جایگاه C
قیمت بلیت از 60,000 تا 90,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت از 100,000 تا 130,000 تومان
جایگاه B
قیمت بلیت از 100,000 تا 130,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!