دوشنبه 05 فروردین 1398

سانس های برگزاری رویداد

کنسرت بابک مافی گلدشت اصفهان بهمن 1397

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه A
قیمت بلیت از 55,000 تا 85,000 تومان
جایگاه VIP
قیمت بلیت 85,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!