دوشنبه 05 فروردین 1398

سانس های برگزاری رویداد

کنسرت امیر عباس گلاب شهرکرد اسفند 1397

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه بالکن
قیمت بلیت از 45,000 تا 50,000 تومان
جایگاه همکف
قیمت بلیت از 60,000 تا 85,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!