دوشنبه 05 فروردین 1398

سانس های برگزاری رویداد

کنسرت امیر عباس گلاب هشتگرد اسفند1397

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه C
قیمت بلیت از 70,000 تا 120,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت از 70,000 تا 120,000 تومان
جایگاه B
قیمت بلیت از 70,000 تا 120,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!