دوشنبه 05 فروردین 1398
هنر دوست عزیز هنگام خرید توجه نمایید:
ردیف های 6 ، 17 و 20 دارای صندلیهای پرتابل می باشد.
در ضمن، صندلیهای 1 ، 2 و بعضا 3 در سمت چپ سالن و صندلیهای انتهایی هر ردیف در سمت راست سالن و همچنین صندلیهای 13 و 14 در ردیف های 7 الی 18 نیز جهت افزایش ظرفیت سالن توسط صندلیهای پرتابل تکمیل شده است.

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه A
قیمت بلیت از 60,000 تا 140,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!