یکشنبه 05 خرداد 1398

سانس های برگزاری رویداد

کنسرت بابک مافی کرج اردیبهشت 1398

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه بالکن
قیمت بلیت از 60,000 تا 70,000 تومان
جایگاه همکف
قیمت بلیت از 90,000 تا 150,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!