یکشنبه 05 خرداد 1398
هنر دوستان گرامی توجه فرمایید:
شماره ردیف ها در سالن سپهر برعکس دیگر سالن های کنسرت و بصورت سالن سینمایی است.
به این معنی که اعداد بزرگتر ردیفها در همکف و بالکن نزدیک به استیج می باشند و ردیف 1 در بالکن و همکف، دورترین ردیف ها از استیج خواهد بود.

سانس های برگزاری رویداد

کنسرت امیر عباس گلاب ساری اردیبهشت 1398

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه بالکن
قیمت بلیت از 65,000 تا 95,000 تومان
جایگاه همکف
قیمت بلیت از 100,000 تا 120,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!