سانس های برگزاری رویداد

کنسرت امیر عباس گلاب رشت اردیبهشت 1398

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه C
قیمت بلیت از 30,000 تا 80,000 تومان
جایگاه B
قیمت بلیت از 85,000 تا 95,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت از 95,000 تا 105,000 تومان
جایگاه VIP
قیمت بلیت 110,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!