یکشنبه 05 خرداد 1398

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه بالکن
قیمت بلیت از 70,000 تا 80,000 تومان
جایگاه همکف
قیمت بلیت از 100,000 تا 170,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!