قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه بالکن
قیمت بلیت از 70,000 تا 80,000 تومان
جایگاه همکف
قیمت بلیت از 100,000 تا 170,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!