قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه A
قیمت بلیت از 45,000 تا 85,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!