قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه A
قیمت بلیت از 50,000 تا 100,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!