قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه بالکن
قیمت بلیت 80,000 تومان
جایگاه همکف
قیمت بلیت 90,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!