سانس های برگزاری رویداد

کنسرت حامی و نیما مسیحا انزلی مرداد 1398

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه D
قیمت بلیت 40,000 تومان
جایگاه C
قیمت بلیت از 40,000 تا 60,000 تومان
جایگاه B
قیمت بلیت از 70,000 تا 80,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت از 90,000 تا 100,000 تومان
جایگاه vip
قیمت بلیت از 110,000 تا 120,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!