پنجشنبه 31 مرداد 1398

سانس های برگزاری رویداد

کنسرت امیر عباس گلاب شهرقدس مردادماه 1398

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه بالکن ‌D
قیمت بلیت از 60,000 تا 75,000 تومان
جایگاه بالکن E
قیمت بلیت 70,000 تومان
جایگاه بالکن F
قیمت بلیت 70,000 تومان
جایگاه همکف A
قیمت بلیت از 90,000 تا 145,000 تومان
جایگاه همکف B
قیمت بلیت از 120,000 تا 130,000 تومان
جایگاه همکف C
قیمت بلیت از 120,000 تا 130,000 تومان
جایگاه vip
قیمت بلیت 145,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!