سانس های برگزاری رویداد

کنسرت امیر عباس گلاب بندر عباس مردادماه 98

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه E
قیمت بلیت 60,000 تومان
جایگاه D
قیمت بلیت از 70,000 تا 130,000 تومان
جایگاه C
قیمت بلیت از 70,000 تا 130,000 تومان
جایگاه B
قیمت بلیت از 130,000 تا 150,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت از 130,000 تا 150,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!