هنر دوست گرامی

هنگام انتخاب صندلی و جایگاه توجه نمایید:
در دو بخش کناری بالکن، جایگاه های A و E ، صرفا تصاویر از LED قابل مشاهده است.

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه A بالکن
قیمت بلیت 55,000 تومان
جایگاه E بالکن
قیمت بلیت 55,000 تومان
جایگاه D بالکن
قیمت بلیت 65,000 تومان
جایگاه B بالکن
قیمت بلیت 65,000 تومان
جایگاه C بالکن
قیمت بلیت 75,000 تومان
جایگاه E همکف
قیمت بلیت 130,000 تومان
جایگاه G همکف
قیمت بلیت 130,000 تومان
جایگاه D همکف
قیمت بلیت 165,000 تومان
جایگاه C همکف
قیمت بلیت 165,000 تومان
جایگاه F همکف
قیمت بلیت از 165,000 تا 175,000 تومان
جایگاه VIP
قیمت بلیت 185,000 تومان
جایگاه B همکف
قیمت بلیت 185,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!