چهارشنبه 25 فروردین 1400

سانس های برگزاری رویداد

کنسرت امیر عباس گلاب کرمان مرداد 1398

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه C
قیمت بلیت از 50,000 تا 70,000 تومان
جایگاه B
قیمت بلیت از 80,000 تا 110,000 تومان
جایگاه سکوی R
قیمت بلیت 90,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت از 110,000 تا 120,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!