سانس های برگزاری رویداد

کنسرت حامی و نیما مسیحا گیلان آبان 1398

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه C
قیمت بلیت از 30,000 تا 60,000 تومان
جایگاه B
قیمت بلیت از 60,000 تا 70,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت از 80,000 تا 110,000 تومان
جایگاه VIP
قیمت بلیت 120,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!