سانس های برگزاری رویداد

سمینار آموزش فروش شبکه ای و بازاریابی

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه جایگاه J
قیمت بلیت از 450,000 تا 3,250,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!