سانس های برگزاری رویداد

کنسرت بابک جهانبخش جشنواره موسیقی فجر شیراز

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه E
قیمت بلیت 50,000 تومان
جایگاه D1
قیمت بلیت 55,000 تومان
جایگاه D3
قیمت بلیت 55,000 تومان
جایگاه D2
قیمت بلیت 60,000 تومان
جایگاه C1
قیمت بلیت 70,000 تومان
جایگاه C2
قیمت بلیت 70,000 تومان
جایگاه A2
قیمت بلیت 75,000 تومان
جایگاه A1
قیمت بلیت 75,000 تومان
جایگاه B1
قیمت بلیت 80,000 تومان
جایگاه VIP
قیمت بلیت 80,000 تومان
جایگاه B2
قیمت بلیت 80,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!