شنبه 01 اردیبهشت 1397

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه بالکن
قیمت بلیت از 50,000 تا 75,000 تومان
جایگاه همکف
قیمت بلیت از 85,000 تا 110,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!