شنبه 01 اردیبهشت 1397

سانس های برگزاری رویداد

کنسرت امیر عباس گلاب رامسر فروردین 97

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه G
قیمت بلیت 50,000 تومان
جایگاه F
قیمت بلیت 60,000 تومان
جایگاه E
قیمت بلیت 70,000 تومان
جایگاه D
قیمت بلیت 80,000 تومان
جایگاه C
قیمت بلیت 90,000 تومان
جایگاه B
قیمت بلیت 100,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت 110,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!