دوشنبه 31 اردیبهشت 1397

سانس های برگزاری رویداد

کنسرت کولی های اسپانیا جزیره کیش 1397

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه B
قیمت بلیت از 60,000 تا 100,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت از 110,000 تا 180,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!