دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
هنردوست گرامی توجه نمایید:
با توجه به زمان کوتاهی که از افتتاح سالن همایش های بین المللی تبریز می گذرد، صندلی های چیدمان شده در بخش بالکن سالن بصورت دستی صورت گرفته است.

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه M
قیمت بلیت از 50,000 تا 60,000 تومان
جایگاه K
قیمت بلیت از 50,000 تا 60,000 تومان
جایگاه L
قیمت بلیت از 60,000 تا 70,000 تومان
جایگاه J
قیمت بلیت 80,000 تومان
جایگاه H
قیمت بلیت 80,000 تومان
جایگاه I
قیمت بلیت 90,000 تومان
جایگاه E
قیمت بلیت 100,000 تومان
جایگاه G
قیمت بلیت 100,000 تومان
جایگاه B
قیمت بلیت 110,000 تومان
جایگاه D
قیمت بلیت 110,000 تومان
جایگاه F
قیمت بلیت 110,000 تومان
جایگاه C
قیمت بلیت 120,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت 120,000 تومان
جایگاه VIP
قیمت بلیت 120,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!