دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
هنر دوست گرامی
در هنگام خرید دقت فرمایید، با توجه به اینکه سالن فجر کاربری ورزشی دارد، صندلیهای موجود در جایگاه های کناره سالن بصورت عمودی چیدمان شده است. فقط صندلی جایگاه های A و B رو به استیج و ردیف های آنها افقی است.
در صورتی که قصد خرید بیش از یک صندلی را در سکو ها دارید، حتما دقت کنید تا در یک ردیف عمودی و با شماره صندلیهای پشت سر هم خرید صورت گیرد و شماره صندلیها تکراری (در دو ردیف مجزا) نباشد.

سانس های برگزاری رویداد

کنسرت کولی های اسپانیا بندر عباس 1397

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه H
قیمت بلیت 35,000 تومان
جایگاه E
قیمت بلیت 35,000 تومان
جایگاه G
قیمت بلیت 45,000 تومان
جایگاه D
قیمت بلیت 45,000 تومان
جایگاه C
قیمت بلیت از 55,000 تا 65,000 تومان
جایگاه F
قیمت بلیت از 55,000 تا 65,000 تومان
جایگاه B
قیمت بلیت از 65,000 تا 75,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت از 90,000 تا 120,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!