سانس های برگزاری رویداد

کنسرت امیر عباس گلاب بندرعباس مردادماه 97

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه E
قیمت بلیت 50,000 تومان
جایگاه C
قیمت بلیت از 70,000 تا 110,000 تومان
جایگاه D
قیمت بلیت از 70,000 تا 100,000 تومان
جایگاه B
قیمت بلیت از 100,000 تا 120,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت از 100,000 تا 120,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!