هنر دوستان عزیز در هنگام خرید توجه نمایید در سالن سینما اکسین همانند تمامی سالن های سینما، ردیف های 1 در همکف و بالکن، دورترین ردیف به استیج می باشند. در طبقه همکف ردیف 17 و در بالکن ردیف 5 نزدیک به استیج هستند.

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه بالکن
قیمت بلیت 70,000 تومان
جایگاه همکف
قیمت بلیت از 80,000 تا 140,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!