قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه همکف
قیمت بلیت از 85,000 تا 110,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!