قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه B
قیمت بلیت از 45,000 تا 75,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت از 75,000 تا 85,000 تومان
جایگاه VIP
قیمت بلیت 85,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!