دوشنبه 13 مرداد 1399

خواننده کیست؟

دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 14:12

 

آواز خواندن یکی از عمومی ترین سرگرمی های مردم جهان است . زیرا هر کسی کمابیش می تواند بخواند و خواندن نیز عملی آزاد است .
صدای انسان تنها ساز یا ابزار موسیقایی است که به طور طبیعی و رایگان در اختیار دارید .

*خواندن، هنری آرامش بخش و ارتباطی مستقیم با مردم

افرادی بسیاری آواز می خوانند زیرا به آنها آرامش می دهد و از آنجا که خواندن به تنفس درست و صحیح نیاز دارد ، می تواند تاثیری همانند یوگا داشته باشد .
افزون بر این آواز خواندن روش بسیار مستقیمی برای ارتباط با مردم و آسان ترین راه برای انتقال پیام موسیقایی است

*پرداختن به شیوه های مختلف ( کلاسیک و غیر کلاسیک )

الف_خوانندگی کلاسیک اعم از : آوازهای گریگوری ،آوازخوانی باروک ، اپرا ، سرود خوانی مذهبی ، آوازهای هنری و مانند آنها
ب_خوانندگی غیر کلاسیک یا به معنایی دیگر خوانندگی معاصر اعم از : پاپ،راک،جز ،بلوز و مانند آنها

پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!