چهارشنبه 12 بهمن 1401

انواع صدا

سه شنبه 30 مهر 1398 ساعت 10:40

انواع صدا

صدای مردها نسبت به صدای زن ها بم تر است

صدای زنان
سوپرانو
متزو سوپرانو
آلتو

صدای مردان

تنور
باریتون
باس

پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!