چهارشنبه 12 بهمن 1401

مفهوم سبک در موسیقی چیست ؟

شنبه 04 آبان 1398 ساعت 11:31

 

آهنگساز هنگام تصنیف قطعه ی موسیقی، چند عنصر موسیقایی مهم را با یکدیگر ترکیب می کند که می توانیم آنها را اجزای اصلی موسیقی بنامیم
این اجزا عبارت اند از :
(ملودی ، هارمونی ، ریتم ، رنگ صوتی ، فرم ، بافت )
ما از واژه ی سبک استفاده میکنیم تا روش خاصی را توضیح دهیم که آهنگسازان دوره های مختلف و سرزمین های گوناگون برای در هم آمیختن و ارائه ی این اجزای اصلی در موسیقی شان به کار گرفته اند

(ملودی )

ملودی مهم ترین جز سازنده ی قطعه موسیقی است . مجموعه نت های مختلف که نظم یافته و شکلی خاص گرفته اند تا حس موسیقی را در شنونده ایجاد نمایند

(هارمونی )

آکورد مطبوع که در آنها نت ها با یکدیگر توافق دارند و هماهنگ هستند ؛و آکورد های نا مطبوع که در آنها نت ها با شدت ضعف متفاوت با یکدیگر ناسازگارند وسبب می شوند تنش و هیجانی در موسیقی به وجود آید

(ریتم )

آهنگساز بر اساس آن ها صدای موسیقایی را دسته بندی می کند
ضربان مستمر و تپش قلب اثر موسیقی است و بر اساس آن گوش ، ریتم را در میابد .

(رنگ صوتی )

هر ساز کیفیت صدایی یا رنگ صوتی ویژه ی خود را دارد .

(فرم )

از واژه ی فرم برای توضیح طرح اصلی یا نقشه ای استفاده میشود
در هر دوره های تاریخی موسیقی شیوه ها و روش های گوناگونی را در این زمینه به کار گرفته اند

(بافت )

برخی آثار موسیقی، صدایی فشرده و متراکم ارائه میکنند ، و صدایی غنی، سیال و روان ؛وبرخی دیگر صدایی منفرق و نامنراکم دارند و حالتی دندانه دار و نا هموار را تداعی می کنند .
می توان به رشته نخ هایی تشبیه نمود که پارچه از آن بافته می شود .

بافت مونوفون: یک خط ملودی تنها
بافت پلی فون: دو یا چند خط ملودی
بافت هوموفون :یک ملودی تنها که در مقابل آن آکوردهای همراهی کننده ای قرار دارند و ریتم پایه ی واحد و مشترکی همزمان در تمتم بخشها حضور دارد

پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!