چهارشنبه 12 بهمن 1401

اسپانسرینگ

مؤسسه فرهنگی و هنری اکسیر نوین در برخی از برنامه های خود از حمایت شرکت ها و برندهای دارای امتیاز فعالیت های تجاری در ایران با نام های بزرگ تجاری بهره برده است. این عزیزان در قالب حامیان مالی (اسپانسر) فرصت استفاده از پکیج های متنوع تبلیغاتی در قبل و درازای اجرای برنامه ها را پیدا کرده و در کنار یاری رسانی به هنر و فرهنگ این مرز و بوم، اقدام به آشنا نمودن هم میهنان گرامی با محصولات و خدمات خود می نمایند.

کلیه شرکت ها و برندهایی که قصد همکاری در این زمینه را دارند ، می توانند مختصری از فعالیت های تجاری شرکت ، سازمان و یا مؤسسه ی خود را به واحد بازرگانی مؤسسه فرهنگی و هنری اکسیر نوین ارسال نمایند تا پس از بررسی و تأیید، در رابطه با نوع و زمینه همکاری، طبق شرایط و اهداف شرکت با آنها تماس گرفته شود.

به این منظور می توانید از آدرس پست الکترونیک info@exirconcert.com استفاده نموده و در موضوع ایمیل به درخواست اسپانسریگ اشاره کنید.

پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!